Freelance translators

Prekladatelia, podobne ako tlmočníci, umožňujú rôznym kultúram komunikovať medzi sebou, a to prostredníctvom svojich prekladov. Prekladatelia pracujú namiesto hovoreného slova s písaným textom.

Prekladanie z jedného jazyka do iného zahŕňa oveľa viac než len jednoduchú konverziu slovo-za-slovo. Prekladatelia musia dôkladne porozumieť obsahu každého prekladaného textu, a taktiež musia poznať kultúry spojené so zdrojovým i cieľovým jazykom.

S viac ako 300 000 registrovanými prekladateľmi a tlmočníkmi má ProZ.com najväčšiu online databázu jazykových profesionálov z celého sveta. Ak chcete vyhľadať prekladateľa, vyberte si jazykovú kombináciu alebo vyskúšajte rozšírené vyhľadávanie prekladateľov a tlmočníkov. Takisto môžete zverejniť prekladateľskú zákazku a získať ponuky od profesionálov.

Select language pair:


Nie je zobrazený jazyk, ktorý hľadáte? Vyskúšajte Rozšírené vyhľadávanie prekladateľov

Browse freelance translators by language pair:

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Vyhľadávanie termínov
  • Zákazky
  • Fóra
  • Multiple search