New job posting form available (beta)
Try out a new, streamlined job posting form.

Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

Už ste zaregistrovaný? Prihláste sa teraz.
Nie ste ešte zaregistrovaný? Pred vyvesením sa prosím zaregistrujte.

Job type
*  označuje povinné pole.
Vaše kontaktné informácie
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* Meno
* Priezvisko
* Zastúpenie
URL  
Zahrnúť http://
* E-mailová adresa  
* Adresa  
* Mesto  
Štát/oblasť/provincia  
* PSČ  
* Krajina  
* Telefónne číslo  
Uprednostňovaný formá: +kód krajiny (kód oblasti/mesta) 12345678 ext123
Faxové číslo  
Uprednostňovaný formá: +kód krajiny (kód oblasti/mesta) 12345678 ext123


Informácie o vašej zákazke

COVID-related jobs are given more visibility. Please check this option only if your project includes content related to the COVID outbreak.
* Požadované služby
Other service:
* Názov Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* Informácie o zákazke / projekte
The more concise, specific information you can provide on this job/project, the easier it will be for providers to evaluate and respond to your post.
Diskutujte:
 • Predmet textu
 • Zdrojové materiály
 • Užitočné referencie
 • DTP
 • Časový plán projektu
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* Jazyky
Zdrojový(é) jazyk(y)
Cieľový(é) jazyk(y)
    
You can choose up to 12 language pairs.
Jazykový variant:
Popíšte prosím všetky jazykové varianty požadované pre cieľový(é) jazyk(y)
* Subject field
*  Other field - please specify
Príklady: mikrobiológia, etika/genetika
Ukážka textu
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.Objem
Na oddelenie tisícok nepoužívajte čiarku (,) ani bodku (.).
V priestoroch spoločnosti?
Zdrojový formát
Poznámky k zdrojovému formátu
Dodaný formát
Poznámky k dodanému formátu
* Konečný termín podania ponuky The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: Feb 27 14:29 GMT
* Termín dodania The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: Feb 27 14:29 GMT
URL, kde je popísaná táto zákazka


Požiadavky poskytovateľa služieb (voliteľné)
Tu môžete nasmerovať svoju vyvesovanú zákazku profesionálom, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá. Zvolenie „Uprednostňovaný“ znamená, že ponuku na vašu zákazku môže naďalej podať ktokoľvek, avšak profesionálom budú zobrazené vaše kritériá uprednostnenia. Zvolenie „Požadované“ znamená, že ponuku na túto zákazku môžu podať iba profesionáli, ktorí spĺňajú špecifikované kritériá.

Zadanie preferencií alebo požiadaviek na poskytovateľa služieb uľahčí hodnotenie záujemcov (pri prijímaní ponúk prostredníctvom ProZ.com).
odbornosť
* Poznámka: Profesionáli musia uviesť minimálne jednu z vybraných všeobecných oblastí, aby spĺňali toto kritérium
špecifické oblasti
* Poznámka: Profesionáli musia uviesť minimálne jednu z vybraných špecifických oblastí, aby spĺňali toto kritériumPodržte stlačený kláves CTRL, ak chcete vybrať viac ako jednu špecifickú disciplínu
Profesionálne doklady o kvalifikácii info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
softvér
* Poznámka: Profesionáli musia uviesť minimálne jeden z vybraných softvérov, aby spĺňali toto kritérium

Ak nie ste oboznámený s týmito programami, nevyberajte nijaký.


      
lokalita info
Použite iba vtedy, ak poskytovatelia služieb musia byť lokalizovaní v konkrétnej krajine.
rodný jazyk info
Selecting "Target language" will apply this preference or requirement to all of the target languages chosen for your job.
Ďalšie požiadavky na poskytovateľa služieb
Zvážte vyžadovanie:
 • Počet rokov praxe
 • Znalosti v oblasti
 • Referencie
Obmedziť túto zákazku iba na (platiacich) členov ProZ.com?
Obmedzenie zákazky na platiacich členov má za následok menej prijatých ponúk.
Allow quotes from
Allow quotes from students for this job


Rozličné
Spôsob kontaktovania info
Kód sledovania info
Je táto zákazka financovaná neziskovou organizáciou?  
(FAQ)


Poznámka: Tento formulár je určený na vyvesovanie zákaziek týkajúcich sa jazyka. Používanie formulára na akýkoľvek iný účel je zakázané.

Skôr než bude pokračovať, prečítajte si Časté kladené otázky týkajúce sa vyvesovania zákaziek. Použitím tohto formulára vyjadrujete súhlas s pravidlami, ktoré sú tu uvedené.

Vyvesovateľov zákaziek možno pridať do databázy Blue Board. Blue Board je úplná, vyhľadávateľná databáza zápisov vykonaných užívateľmi ProZ.com o zadávateľoch, spolu so súradnicami zadávateľa.Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

Find providers using the directory »
Find providers using TM-Town's new Nakōdo translator search engine »

Why post on ProZ.com?
 • Receive quotes from professional translators from around the world
 • It's 100% free
 • ProZ.com is the world's largest community of translators and interpreters

Your current localization setting

slovenčina

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • Vyhľadávanie termínov
 • Zákazky
 • Fóra
 • Multiple search