Jobs & directories


Súhrn zákazkových systémov a adresárov na ProZ.com


Adresáre

S viac ako miliónom registrovaných používateľov je ProZ.com sídlom najväčšej komunity prekladateľov a tlmočníkov. Ďalšie adresáre zahŕňajú prekladateľské spoločnosti, zadávateľov jazykových zákaziek (so spätnou väzbou od prekladateľov), študentov a ďalších.


Systém pridávania zákazok

Systém pridávania zákazok pre zadávateľov hľadajúcich ponuky od jazykových profesionálov. Prijímajte e-mailové oznámenia, keď sa zverejnia zákazky, ktoré sa zhodujú s vašimi záujmami. Zákazkový systém je úzko prepojený s databázou Blue Board, ktorá je databázou zadávateľov zákazok so spätnou väzbou od poskytovateľov služieb.Prehľad portálu

Rýchly pohľad na funkcie dostupné na ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Vyhľadávanie termínov
  • Zákazky
  • Fóra
  • Multiple search