Education


Súhrn rôznych druhov školiacich kurzov, webinárov a vzdelávacích zdrojov je pre prekladateľov a tlmočníkov dostupný na portáli ProZ.com.


Kurzy na požiadanie

Školenia s vlastným tempom: Online školenia, ktoré si prispôsobíte podľa svojho tempa.
Individuálne školenia: Tieto kurzy môžu využívať Skype, e-mail alebo ďalšie vzájomne odsúhlasené platformy.
Videá: Videá o rôznych témach súvisiace s prekladateľským priemyslom.

Naplánované kurzy

Webináre: Online prezentácie realizované v reálnom čase vo virtuálnej učebni.
Online školenia: Podobne ako webináre sú online školenia typicky dlhšie, interaktívnejšie a ponúkajú viac preberateľného materiálu.
Osobné školenia: Osobné školenia, ktoré trvajú 1 až 2 dni a konajú sa vo veľkých mestách po celom svete.
Školenie SDL Trados: Zistite, ako vyťažiť čo najviac z vašich produktov SDL Trados od certifikovaných školiteľov SDL Trados.

Databáza poznatkov

Wiki prekladateľského priemyslu: Umožňuje používateľom ProZ.com zhromažďovať a zdieľať spoločné poznatky z oblasti prekladateľstva. Tieto môžu zahŕňať informácie ako napr. ako začať s prekladateľstvom, zdaňovanie v rôznych krajinách, nástroje CAT, kvalita prekladov atď.
Články: Online zbierka článkov a súvisiacich poznatkov zo záujmových oblastí prekladateľov, tlmočníkov a ďalších jazykových profesionálov.
Knihy: Knihy o prekladaní na predaj na portáli ProZ.com.


Prehľad portálu

Rýchly pohľad na funkcie dostupné na ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Vyhľadávanie termínov
  • Zákazky
  • Fóra
  • Multiple search