Globálny adresár prekladateľských služieb ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

Student directory

A listing of ProZ.com student members.

Member Information
Antonio Bardawil (Spojené štáty)
Language pairs
španielčina -> angličtina
angličtina -> španielčina
... KudoZ points: 0
Eva Vodopija (Chorvátsko)
Language pairs
chorvátčina -> angličtina
angličtina -> chorvátčina
...
Specialty: biológia (biotechnológia, biochémia, mikrobiológia)

KudoZ points: 0
LMD22 (Spojené krá¾ovstvo)
Language pairs
francúzština -> angličtina
španielčina -> angličtina

Specialty: všeobecné / konverzácia / pozdravy / listy

KudoZ points: 0
Antonio Valle (Mexiko)
Language pairs
španielčina -> nemčina
nemčina -> španielčina
...
Specialty: poèítaèe: hardvér

KudoZ points: 0
Yaolee Chen (Spojené štáty)
Language pairs
angličtina -> čínština
čínština

Specialty: vláda / politika

KudoZ points: 0